hur man testar för svindel

“Vertigo” är en medicinsk term som används för att beskriva en allvarlig känsla av att rummet omkring dig snurrar även när det inte är det. Det kan leda till allvarliga balansproblem samt huvudvärk och illamående. Svindel skiljer sig från allmänna yrsel i det att den är mycket mer allvarliga. På grund av detta är det viktigt att korrekt diagnostisera svindel så att den kan behandlas. Vidta åtgärder hemma för att avgöra om du har svindel.

Bestäm om du har något av symptomen av svindel. De allvarligaste symptomen är en känsla som antingen du eller rummet snurrar, problem att balansera sig själv när man står, och en allmän känsla av illamående som en direkt följd av de andra symptom.

Köpa ett hem öroninfektion test från ett apotek. Att ha en öroninfektion kan resultera i många av samma symptom som yrsel. Om testet kommer upp positivt, dina symptom är ett resultat av din öroninfektion. Men om ditt test kommer upp negativa, har du förmodligen svindel.

Köpa ett hem hörseltest från ett apotek. Allmänna hörselproblem kan resultera i liknande symptom till yrsel, så det är viktigt att utesluta alla möjligheter innan diagnostisera själv.

Se en läkare. Även om du kan bli relativt säker på att du har yrsel, är det aldrig en bra idé att diagnostisera dig själv. Vertigo är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas på rätt sätt, så se en läkare som kommer att utföra ett antal definitiva tester.