hur man programmerar en ResMed VPAP maskin

Förmågan att programmera en ResMed BiPAP bilevel maskin är en viktig del för att behandla andning och sömnstörningar. BiPAP står för variabla nivåer av tryck. Ställa in maskinen tar expertis och skicklighet. Det är lätt att växla in och ut ur varje inställning. Det alltid finns en möjlighet att acceptera eller förkasta inställningen ändras. För dem med datorvana, kan det vara lättare att göra detta via telefon samtidigt som instrueras av någon med erfarenhet.

Ansluta slangen till maskinen och masken till slangen.

Tryck på ned och höger knapp lätt och samtidigt i minst tre sekunder.

Släpp knapparna.

Tryck på upp och ned-knappen för att gå till olika parametrar i huvudmenyn.

Det är viktigt att uppmärksamma varje informationsskärmen. Läkaren kommer att känna rätt inställningar på maskinen. Om du inte förstår en term, gå vidare till nästa punkt utan att ändra någonting. Läkaren bör göras medvetna om några frågor eller funderingar om inställningarna. Ring en läkare eller DME leverantören att hjälpa till med eventuella ändringar om det behövs.

Tryck på den vänstra knappen för att öppna en undermeny och göra eventuella ändringar.

Tryck på den högra knappen för att navigera ut ur en meny eller undermeny efter att ändringar har gjorts.

Växla av den kliniska delen och avsluta. Spara eller ignorera ändringarna.