hur man dödar honungsbin

Honungsbin är en av de singulärt viktigaste insekter på jorden, utan vilken många växtarter inte skulle kunna överleva som honungsbin spelar en avgörande roll i pollineringen. Ibland honungsbin bygga bon i områden där de kommer att utgöra en fara för människor. I denna situation är det första steget för att ringa en professionell att se om de kan flytta kupan. När allt annat misslyckas, det finns enkla sätt att döda honungsbin om inget annat alternativ är tillgänglig.

Spray singulära bin, eller ens swarming bin med en kommersiell bi, geting och bålgeting killer spray, samtidigt bär biet kostym. Spruta aldrig en bikupa entré, eftersom detta kommer att reta, snarare än att döda, bina inuti och göra dem aggressiva, Dessutom, om kupan är ansluten till ett hus, är chansen att du kommer att ha en hel del bin i huset efteråt.

Sätt på bee kostym och komma nära ingången till kupan. Strö borax pulver runt ingången av kupan, så att varje bee kommer eller kommer ur kupan kommer i kontakt med pulvret. Borax är en långsam men säker metod för att utrota en bikupa, särskilt bra för dem som byggs in sidospår eller takfot.

Vänta två eller tre dagar, med jämna mellanrum kontrollera kupan aktivitet. Bina kommer in i kupan tar borax damm inuti med dem, så småningom förgifta hela kupan. Rengör alla rester av kupan ut när alla bina är döda.