hur man lindra nacksmärta

Nacksmärta kan orsakas av allt från att sova i fel position till stora medicinska frågor som handlar om nervsystemet. Kiropraktorer erbjuda lindring genom att justera benen i halsen för att lindra smärta som orsakas av muskler spasmer eller andra skador.

Kontrollera lägre och medel tillbaka för att se om det finns smärta där också och att hjälpa till att diagnostisera orsaken till smärtan.

Sitta patienten i upprätt stol som är något tillbakalutad för att göra patienten bekväm och samtidigt ger tillgång till halsen.

Känn huden på nacken för eventuella oegentligheter, såsom värme, torrhet eller klibbighet. Förändringar i nervsystemet resulterar ofta i förändringar i huden. Känn för muskler spasmer som är en följd av nervstörningar.

Flytta halsen och tillbaka för att känna hur benen är i rörelse. Lägg märke till om halsen inte vill stänga eller vilken väg den inte vill slå.

Du bör höra ljud med justerings ben, men det betyder inte nödvändigtvis att anpassningen skedde. Om läkaren och patienten båda känner benet flytta, är detta en bra indikator på att justering gjordes.

Placera ett finger på benet som inte vill flytta och justera genom att snabbt dra i patientens huvud och benet i den riktning som visar motstånd.