hur man skapar en vårdplan för en dement

En vårdplan för en patient med demens, oavsett var han bor, säkerställer högsta livskvalitet för honom trots denna diagnos. Eftersom varje person med demens visar olika beteenden, har särskilda intressen och olika styrkor, är vårdplanen personen centrerad. Hans demens fortskrider över tiden. På grund av detta, är det svårare att bedöma demens patientens behov och önskemål som tiden går. Lär dig allt du kan medan demens personen kan kommunicera. Resultatet av vårdplanen gör demens patientens liv som glad och tillfredsställande som möjligt.

Få en korrekt historia om patienten med demens. Detta inkluderar nuvarande medicinering, styrkor, svagheter, nuvarande och tidigare intressen, tidigare arbeten och en grundlig familjehistoria.

Observera demens patienten. Notera hur hon reagerar på sin omgivning, särskilt utlöser för oönskat beteende.

Träffa alla teamledare som är ansvariga för varje aspekt av demens patientens vård. Lagen omfattar omvårdnad, socialt arbete, terapi, aktiviteter, familjemedlemmar och demens patienten, om inte mötet kommer att rubba honom.

Tillsammans skriver en vårdplan som innehåller de bästa sätten att ta hand om denna person. Inkludera specifika mål för varje lag och sätt att uppnå dessa mål. Tilldela gruppmedlemmar till varje mål. Se till att få allas input.

Dela denna information med alla som är ansvariga för hennes vård.

Uppdatera denna vårdplan var tredje månad eller tidigare om demens patientens tillstånd förändras.